Forum Hadriani Voorburg

Indruk van de opgraaf-site

Hier een frottage van de kleilaag, nadat een kadepaal is verwijderd.

Andere posts uit deze categorie

Vouwblad Forum Hadriani

Cassette XIII Romeinse punten

Schetsen