MIJN HUIS reizende tentoonstelling van Kunstgebouw

Kunstgebouw is een Delftse instelling die zorg draagt voor kunstlessen op scholen in het buitengebied van de Provincie Zuid Holland. Deze educatieve kunstlessen zijn verpakt in kisten die rouleren tussen de basisscholen.

Een medewerker van Kunstgebouw, Karola Pezarro, vraagt mij een museumles te bedenken waar het maken van frottages een onderdeel van is.

Al gauw kom ik op het thema ‘Mijn Huis’. Ik kan laten zien hoe ik naar ‘Mijn Huis’ kijk.

Hoe kijken kinderen naar Hun Huis? Hoe kijken ze naar het huis van hun vriendjes en hun  klasgenootjes. De leerkrachten krijgen van te voren lesbrieven en informatie op video en gaan dan samen met de kinderen aan de slag.

Aan de hand van schetsen kom ik tot een volgend voorstel voor 5 museumkisten.

– Ik maak eerst een serie van 10 verschillende frottages van, voor mij, bijzondere plekken. En een serie foto’s van diezelfde plekken waarop ook de frottages zichtbaar zijn. 

– Voor iedere kist kies ik één ingelijste frottage en de daarbij behorende foto.

– Van de komplete serie maak ik een groot boek (wat aan een behangselboek doet denken en goed bruikbaar is in de klas), ook in een oplage van 5 exemplaren.

– Deze drie onderdelen verpak ik in een handzame kist.